- Wij hanteren op ons festival een 'zero tolerance' beleid. 
- De minimum leeftijd van dit festival is 18 jaar. Legitimatie verplicht (Het gebruik van een vals ID wordt aangegeven bij de politie.)
- Bij het betreden van het festivalterrein kan er gefouilleerd worden. U kunt er voor kiezen om door uw eigen sekse te worden gefouilleerd, u dient dit aan te geven bij de beveiliging.
- Drugs zijn op het festivalterrein verboden. Bij het aantreffen hiervan wordt er aangifte gedaan bij de politie.
- Het is verboden om eigen eet- en drinkwaren mee te nemen het festivalterrein op.
- De organisatie behoudt zich het recht voor een ieder de toegang te weigeren of te verwijderen van het evenement.
- Bij constatering van intimiderend gedrag of andere vormen van agressie volgt altijd uitzetting van het festivalterrein.
- Handelingen en uitlatingen die duiden op racisme en discriminatie zijn verboden. Uitingen op welke manier dan ook van rechts extremisme worden niet getolereerd.
- Het is verboden het volgende mee te nemen naar het evenement: harddrugs, spuitbussen en andere vloeibare middelen, vuurwerk, glaswerk, (vuur)wapens en andere gevaarlijke voorwerpen, op straffe van inbeslagname en  aangifte, professionele apparatuur ter vervaardiging van beeld of geluidsfragmenten voor commerciële toepassingen zonder voorafgaande toestemming van de organisatie.
- Het is verboden handel te drijven op en rond het festivalterrein zonder toestemming van de organisatie.
- De organisatie, dan wel de personen hiervoor werkzaam, kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor letsel of materiële schade die bezoekers van het evenement kunnen ondervinden. Noch binnen, noch buiten het terrein of locatie.
- Het huren van kluisjes is geheel op eigen risico. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, diefstal of vermissing van persoonlijke eigendommen van bezoekers.
- Iedereen die ons festival bezoekt stemt toe in het maken van opnames. Bij calamiteiten kunnen deze opnames getoond worden aan derden en mogelijk worden er opnames op de website gepubliceerd ter promotie.
- Harde muziek kan gehoorschade veroorzaken. De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen die hierdoor kunnen optreden aan het gehoor.
- Er mogen geen honden op het terrein.

Bij vragen en/of opmerkingen, kunt u zich richten tot de organisatie.

In situaties waar de huisregels niet in voorzien, beslist de organisatie cq. de beveiliging over te nemen maatregelen.
No items found.
No items found.